MÁY TÍNH - MÁY CHẤM CÔNG - CAMERA
MÁY IN - MÁY PHOTOCOPY -TỔNG ĐÀI

Pages

Kaspersky Antivirus 2015


Giá Bán 160.000VNĐ

Kaspersky Anti-Virus 2015

Sự Bảo vệ Thiết yếu cho Máy tính của bạn
Kaspersky Anti-Virus là tuyến phòng thủ đầu tiên của máy tính trước những mối đe dọa phần mềmđộc hại phức tạp ngày nay. Từ thời điểm sản phẩm được cài đặt, bạn nhận được lợi ích từ sự bảo vệ thiết yếu, theo thời gian thực trước các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại mới nhất – mà không ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính của bạn.

  •  Phòng thủ trước các virus, phần mềm gián điệp mới nhất và hơn thế nữa
  •  Quét và cảnh báo bạn về các liên kết web và email nguy hiểm
  •  Kết hợp sự bảo vệ và hiệu suất cho máy tính của bạn